Uteskole og kroppsøving - samarbeid trinn 8 - høsten 2022