Assosiasjoner - Kunstprosjekt på 9. trinn, oktober 2022