Spinning, Rena Fysikalske Institutt, 6. februar 2020